Díky činnosti MAS Karlštejnsko, z. ú., jeho Místnímu partnerství, Strategii CLLD „Via Carolina“, spolupráci, odbornému vedení a pomoci jeho pracovníků bylo možné realizovat projekt „Zajištění kulturních akcí v regionu“ z Výzvy č. 4 MAS Karlštejnsko, z. ú., PRV, SCLLD „Via Carolina“ a podpořit projekt DOBNET, z. s., dotací z finanční alokace MAS ve výši 204 000 Kč.

DOBNET, z. s., pořádá kulturní akce v regionu a díky elektrocentrále pořízené z dotace bude spolek moci lépe zajistit elektřinu pro bezproblémový a nepřerušovaný chod těchto akcí. Elektrocentrála bude zároveň sloužit jako záložní zdroj v případě výpadku elektrického proudu v sídle spolku, kde budou probíhat vzdělávací kroužky. Pořízená ochranná mříž zajistí bezpečnost pro účastníky kulturních a společenských akcí a zároveň ochrání samotné zařízení. Posláním MAS Karlštejnsko, z. ú., a jeho Místního partnerství (MP/MAS) je spojení úsilí asi šedesátky obcí, městysů a měst, spolků, institucí, podnikatelských subjektů, občanských iniciativ, církví i jednotlivců působících v regionu působnosti MAS pro společný rozvoj jejich regionu, vytváření jeho dobrého jména a image, jako přírodní, kulturní a společenské entity, při zachování venkovského rázu krajiny.

 

 

 

 

 

Počet přečtení celkem: 82 , z toho 1 dnes